?

Log in

 
 
25 November 2009 @ 05:44 pm
Late T_T  


For someone who makes every single day amazing,

Belated Happy Birthday!!!
I wish you happiness and muscles. :)


<3
Tags:
 
 
Current Mood: sicksick
 
 
 
Ayessa: cluelesspagelift on November 26th, 2009 02:16 am (UTC)
Ang bading ni Alex sa picture. Bagay pala sa kanya ang pink bag. :P
Janeenjaaaaa on November 26th, 2009 07:24 am (UTC)
kaya siguro ayaw nyang nagpapa-picture kasi nahahalata sa pics yung kabadingan nya.XDDDD
Ayessa: cuuutepagelift on November 29th, 2009 02:40 pm (UTC)
Actually, ambading nya nga sa mga pics nyo. :)))) Bag mo ba yang dala nya? O kanya? HAHAHA!